#7 bước vượt qua sự phản bội Vượt qua chuyện bị phản bội thật sự rất khó khăn. Nhưng không phải là không thể. Những ai từng bị lừa dối sẽ hiểu được cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương