#60 (P2) Hãy cùng tiếp tục điểm tên 5 biểu tượng sex còn lại của thập niên 50 và 60. Jayne Mansfield Jayne Mansfield là một diễn viên Mỹ