Sử dụng gương chiếu hậu đúng cách

Đầu tiên, bạn cần điều chỉnh cả 3 gương chiếu hậu để có tầm nhìn rộng nhất, đồng thời giảm thiểu số lượng điểm mù.

Hầu hết mọi người đều chỉnh gương chiếu hậu hai bên thân xe sao cho họ có thể nhìn thấy hông xe ở phía góc trong của gương. Tuy nhiên, khi làm như vậy, bạn sẽ tạo ra một số lượng điểm mù rất lớn bởi vì tầm nhìn bị trùng trong các gương. Tốt nhất là bạn chỉnh gương chiếu xa hơn một chút so với điểm này.

Nếu cả 3 gương kính chiếu được điều chỉnh đúng thì bạn có thể thấy xe phía sau chuyển dần từ gương chiếu hậu bên trong xe sang một trong hai gương chiếu hậu bên hông mà không bị ngắt quãng.

Trước khi xuất phát, bạn nên đi vòng quanh xe nhằm đảm bảo không có trẻ em hay chướng ngại vật xung quanh xe.

Thường xuyên quan sát gương chiếu hậu để kịp thời nhường đường cho xe khác xin vượt.

Trước khi thay đổi làn đường, bạn nên nhìn cả qua vai chứ không nên chỉ nhìn vào gương chiếu hậu vì có thể có phương tiện vận tải khác hay khách bộ hành đang di chuyển trong khu điểm mù của xe.

Chỉ chuyển làn khi đường vắng hoặc khi bạn có thể nhìn thấy đèn trước của xe phía sau trong gương chiếu hậu.

Theo AutoDaily

Thực hiện: depweb

28/08/2012, 08:11