Sắp diễn ra Ngày Hội Xe Đạp Đường Trường Quốc tế - Coupe de Huế - Tạp chí Đẹp

Sắp diễn ra Ngày Hội Xe Đạp Đường Trường Quốc tế – Coupe de Huế

Tin Tức

Song hành cùng Liên Đoàn Xe Đp Mô Tô Th Thao Vit Nam, INDOTREK, h tr bi Công ty K’event Anh Khoa ra mt Ngày Hi Xe Đp Đường Trường Quc tế – Coupe de Huế ti Huế, Vit Nam. Coupe De Huế, Gran Fondo Sportive là mt s kin nhm mc đích ph biến phong trào đp xe Vit Nam lên tm thế gii.

coupedehue_facebookpost_v3_3

Tuy mi ln đu t chc nhưng  ha hn s rt thú v, mi m và đc đáo. Gii đua này s tr thành s kin th thao đu tiên Vit Nam và là mt trong s ít các s kin th thao Đông Nam Á được đăng ký vi Liên Đoàn Xe Đp Quc Tế (UCI) vào năm 2019. Cuc đua này thu hút mt s các tay đua c khôi nht quanh khu vc vi đường đua dài 138 km tương đương vi 86 dm.

hai_3487

Huế, vi cnh quan min duyên hi và nhng ngn núi đi xinh đp; vi b dày lch s và nhng tri nghim văn hóa – m thc đc sc là nơi hoàn ho đ t chc s kin này. Hòa cùng không khí l hi, s có gii đua thuyn SUP (ván chèo đng) trên sông Hương do Umove t chc vào trưa th By, cuc diu hành ca câu lc b mô tô Harley Davidson, và trưng bày xe Vespa c ca công ty Vespa Adventures.

2016-14

S kin s din ra vào ngày 25-26/8/2018, vi s kin chính là chng đua Gran Fondo Sportive 138km t chc vào sáng Ch nht. Tt c các s kin đu tp trung khu vc Kinh thành Huế. Trước s kin chính là hai gii đua ph, Vòng đua tranh cup I-on Health 43km, và Vòng đua gia đình 24km. Bên cnh đó, tt c các vn đng viên đu được thiết đãi mt ba ti thnh son vi các món ăn truyn thng Huế và thưởng thc âm nhc trên sân khu chính hòa ln vi không gian huyn o ca Kinh thành.

2014-8

Thc hin s kin này hàng năm s giúp thành ph Huế khng đnh v trí ca mình trên bn đ th thao và du lch thế gii. Đăng kí tham gia s kin đc đáo này qua: www.coupedehuecyclerace.comhttps://www.facebook.com/coupedehue/Tt c các tay đua khi đăng ký tham gia s nhn được mt áo đua và túi quà tng. Hn chót đăng ký: 31/7/2018. Hết thi hn này s áp dng mc phí đăng ký khác.

Thực hiện: depweb

21/07/2018, 08:59