Sắc thu trên bàn

Sống
Mùa thu với những lãng quả thông, những quả bí ngô, lá phong đỏ vàng, những bông hướng dương hay quả sơ ri… đã là nguồn cảm hứng vô tận cho việc trang trí bàn.

Dưới đây là một số ý tưởng thú vị:Alex (theo Shelter)


Thực hiện: depweb

03/11/2011, 19:01