PVN vẫn triển khai hoạt động dầu khí bình thường - Tạp chí Đẹp

PVN vẫn triển khai hoạt động dầu khí bình thường

Tin Tức

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Theo ông Thực, “có đơn vị kêu nếu giảm, một số chuyên gia giỏi sẽ đi sang các đơn vị khác, để giải quyết, PVN có chủ trương người trình độ cao vẫn sẽ có thu nhập xứng đáng. Các chức danh khác sẽ cắt giảm để phù hợp với quỹ lương chung giảm 5 – 10%”.

Về việc Bộ Tài chính có ý kiến về việc PVN không nộp 21.000 tỉ đồng tiền lãi nước chủ nhà về ngân sách, ông Thực tiếp tục khẳng định: “PVN thực hiện nghiêm túc việc nộp ngân sách nhà nước, đã được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan khác. PVN thực hiện đúng quy định pháp luật, theo Nghị định 142 của Chính phủ, lãi nộp ngân sách 50%, 50% giữ lại cho đầu tư các công trình dầu khí trọng điểm, hiện đang đầu tư 12 công trình trọng điểm được các cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Về kiến nghị sau Thanh tra với PVN, ông Thực cho biết, đã tiến hành kiểm điểm với các đơn vị, sẽ tiến hành kiểm điểm một lần nữa trong tháng 7, và báo cáo các cấp theo luật Thanh tra.

Liên quan đến việc Trung Quốc mời thầu 9 lô dầu khí trên thềm lục địa VN, ông Thực cho biết, PVN đã gửi thư cho CNOOC và tất cả các nhà thầu dầu khí nước ngoài. Đến nay, mọi việc vẫn bình thường, PVN vẫn tiếp tục các hoạt động tại thềm lục địa, các lô dầu khí với các đối tác khác như Ấn Độ, Mỹ, Nga vẫn triển khai bình thường. Phía Trung Quốc chưa có hành động gì khác so với thông báo mời thầu.

“PVN đã chuẩn bị mọi phương án để đảm bảo hoạt động kinh doanh, đặc biệt phối hợp với các công ty dầu khí nước ngoài để họ yên tâm, đúng luật quốc tế; cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng”, ông Thực nói.

Về kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành của PVN, tính trong tất cả các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… PVN đang dẫn đầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước với khoản đầu tư ngoài ngành khoảng 5.000 tỉ đồng. Nhưng theo ông Thực, hai tổng công ty Bảo hiểm dầu khí (PVI) và Tài chính dầu khí (PVFC) nếu ép ra ngoài ngành cũng có những băn khoăn. PVFC được thành lập năm 2000, đây là một tổ chức cần thiết, đang kiến nghị PVFC là trường hợp đặc biệt, không sinh ra vào thời điểm phong trào chứng khoán, nên không thoái vốn hoàn toàn 100%, chỉ thoái đến 20% vào năm 2015. Tương tự PVI sẽ xin thoái xuống 18%, nếu Chính phủ không cho phép sẽ thoái hoàn toàn.


Theo Thanh Niên

Thực hiện: depweb

09/07/2012, 22:21