Phòng làm việc nhỏ xinh

Sống

Bạn có thể tận dụng nhiều không gian khác nhau và biến chúng thành góc làm việc lý tưởng, như nơi đặt giá sách, gác mái, ở bức tường ngăn vách…

Alex (theo Digs)

Thực hiện: depweb

29/05/2012, 16:20