Phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Hà Nội năm 2015

Hậu Trường

Nội dung hoạt động của Ban điều phối này sẽ tập trung vào việc ban hành cơ chế chính sách đặc thù cho sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ rau, thịt an toàn và tiêu chí quy định về yêu cầu sản phẩm rau, thịt được đưa về tiêu thụ tại Hà Nội;

Bên cạnh đó, Ban điều phối sẽ thống kê, nhận diện các cơ sở sản xuất kinh doanh, vùng sản xuất sản phẩm rau, thịt cung ứng cho Hà Nội (bao gồm cả kết quả kiểm tra xếp loại cơ sở, ký cam kết đối với sản xuất ban đầu nhỏ lẻ), nơi/cơ sở tiêu thụ chính sản phẩm và cập nhật định kỳ.

 

Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn VietGap tại siêu thị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN) 

Cụ thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rau, thịt đưa về tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội sẽ được kiểm tra, phân loại và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ký cam kết (sản xuất ban đầu nhỏ lẻ) và hỗ trợ kỹ thuật để các cơ sở sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đặc biệt, Ban điều phối sẽ thực hiện giám sát, cảnh báo, truy xuất, thanh tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm, gian lận thương mại đồng thời sẽ truyền thông và quảng bá về vùng sản xuất, sản phẩm an toàn.

Đối tượng của chương trình sẽ tập trung vào vùng trồng trọt, sơ chế rau; chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến thịt gia súc, gia cầm; vận chuyển, bảo quản sản phẩm rau, thịt từ các nơi cung cấp cho Hà Nội có liên kết sản xuất và tiêu thụ ổn định trên địa bàn Hà Nội

Còn việc tiêu thụ sẽ tập trung vào các cơ sở phân phối, nơi tiêu thụ lượng sản phẩm lớn như: bếp ăn tập thể (nhà máy, trường học, nhà trẻ), siêu thị, nhà hàng, khách sạn…

Với mục tiêu sản phẩm rau, thịt đưa về tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội được sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có Công văn số 2389/BNN-QLCL đề nghị các thành viên Ban điều phối cho ý kiến góp ý về dự thảo kế hoạch nêu trên.

Bộ cũng giao Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết và tổng kết kết quả triển khai của năm 2015 và thống nhất giải pháp triển khai năm 2016.

Theo: Thanh Tâm/Vietnamplus

Thực hiện: depweb

26/03/2015, 15:26