Phạt gần 1 tỷ đồng với các vi phạm ở lĩnh vực xuất bản - Tạp chí Đẹp

Phạt gần 1 tỷ đồng với các vi phạm ở lĩnh vực xuất bản

Hậu Trường

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiến hành 59 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 17 quyết định xử phạt hành chính đối với 67 tổ chức và cá nhân với tổng số tiền phạt hơn 287 triệu đồng.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xử lý 74 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung của 33 nhà xuất bản.

Những xuất bản phẩm này vi phạm chủ yếu các nhóm vấn đề: Sử dụng logo, hình ảnh minh họa bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia; nội dung có những nhận định, đánh giá mang tính chủ quan và sai lệch về chế độ xã hội và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sai sót về sự kiện, thời gian, nhân vật lịch sử; sử dụng các dẫn chứng, tư liệu chưa được xác nhận, kiểm chứng hoặc không có cơ sở khoa học.

Theo đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành, nội dung có những chi tiết phản cảm, kích thích bạo lực, không phù hợp với việc giáo dục thế hệ trẻ cũng là vấn đề mà nhiều xuất bản phẩm vi phạm trong thời gian qua.

Tùy theo mức độ vi phạm, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xử lý các xuất bản phẩm này theo nhiều hình thức như: yêu cầu không nối bản, tái bản (3 xuất bản phẩm); đình chỉ phát hành để sửa chữa (50 xuất bản phẩm); yêu cầu sửa chữa, đính chính lỗi sai (9 xuất bản phẩm)…


Một số tựa sách ngôn tình vi phạm bị Cục Xuất bản, In và Phát hành xử lý trong thời gian qua

Không chỉ có vậy, Cục Xuất bản, In và Phát hành còn xử lý 132 xuất bản phẩm vi phạm khác, bao gồm: vi phạm về ghi thông tin trên xuất bản phẩm (91 xuất bản phẩm); thực hiện sai so với xác nhận đăng ký xuất bản (26 xuất bản phẩm); vi phạm về quảng cáo trên xuất bản phẩm (11 cuốn); chưa nộp lưu chiểu đã phát hành (4 xuất bản phẩm).

Cùng với đó, các nhà xuất bản đã chủ động xử lý và báo cáo Cục Xuất bản, In và Phát hành (dừng phát hành, thu hồi, sửa chữa) 17 xuất bản phẩm.

Từ thực tế đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Cục Xuất bản, In và Phát hành đề ra trong 6 tháng cuối năm là tăng cường sự phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan chức năng trong việc thẩm định nội dung xuất bản phẩm và kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản và các quy định pháp luật liên quan.

Theo: An Ngọc/Vietnamplus

Thực hiện: depweb

17/07/2015, 16:45