Petrolimex lỗ nặng, lương công ty mẹ vẫn 20,96 triệu đồng/tháng - Tạp chí Đẹp

Petrolimex lỗ nặng, lương công ty mẹ vẫn 20,96 triệu đồng/tháng

Tin Tức

Petrolimex lỗ, lương công ty mẹ 20,96 triệu đồng.
Petrolimex lỗ, lương công ty mẹ 20,96 triệu đồng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về kết quả kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối. Theo kết quả kiểm toán năm 2011, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Cty Xăng dầu Quân đội (Mipeco) và Saigon Petro, cả ba doanh nghiệp đầu mối này đều lỗ.

Cụ thể, lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2011 theo báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn Petrolimex lỗ 1.423 tỷ đồng, Mipeco lỗ 18 tỷ đồng, Saigon Petro lỗ 63 tỷ đồng.
 
Riêng với trường hợp Petrolimex, điểm nổi bật trong báo cáo kiểm toán cũng chỉ ra cho thấy, tình hình kinh doanh, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại tập đoàn này có nhiều yếu kém, thua lỗ nhưng không ít cán bộ của Petrolimex vẫn có mức lương rất cao.
 
Theo báo cáo kiểm toán năm 2011, lợi nhuận trước thuế của Petrolimex âm 1.423,46 tỷ đồng (trong đó, khối đơn vị kinh doanh xăng dầu lỗ trước thuế 2.358,77 tỷ đồng, các công ty con lãi 841,29 tỷ đồng). Nếu tính cả các khoản chênh lệch lỗ do định giá lại các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần (949 tỷ đồng), thì Nhà nước sẽ phải xem xét, xử lý tồn tại khi bàn giao sang công ty cổ phần là 3.413 tỷ đồng.
 
Nguyên nhân dẫn đến số thua lỗ khá lớn nói trên, theo Kiểm toán Nhà nước, chủ yếu do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tăng cao đột biến (riêng nguyên nhân này làm lỗ 1.853 tỷ đồng). Các nguyên nhân khác được nêu ra: giá bán lẻ nhiều giai đoạn thấp hơn giá cơ sở do liên bộ Tài chính, Công thương quy định; chi phí kinh doanh tăng do tiền thuê đất, tiền lương, chi phí vận chuyển tăng…
 
Đáng chú ý, mặc dù kinh doanh khó khăn, tiền vốn còn hạn hẹp nhưng Petrolimex vẫn có những quy định về chi tiêu, tiền lương không hợp lý. Kết quả kiểm toán cho thấy, tại Petrolimex, tổng quỹ tiền lương thực chi của khối kinh doanh xăng dầu gồm công ty mẹ và 42 công ty thành viên kinh doanh xăng dầu năm 2011 là 1.392,3 tỷ đồng.

Tiền lương bình quân là 6,663 triệu đồng/người/tháng. Riêng công ty mẹ, tổng quỹ tiền lương được sử dụng trong năm 2011 là 60,368 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2010. Tiền lương thực tế bình quân 20,961 triệu đồng/người/tháng.

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

09/11/2012, 13:11