Nới thời gian đáo hạn huy động vàng đến 30/6/2013

Tin Tức

Trong văn bản số 7019/NHNN-QLNH ban hành hôm 26/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng nếu còn số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng được tiếp tục phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng từ nay đến hết 24/11.

Việc phát hành này đảm bảo thời hạn chứng chỉ không vượt quá 30/6/2013. Chứng chỉ huy động phát hành mới không được chi trả trước hạn. Các ngân hàng chỉ được phát hành thêm khi số vàng tồn quỹ và thu nợ không đủ để chi trả, tổng khối lượng huy động tối đa không vượt quá tổng khối lượng vàng sử dụng và theo nguyên tắc tổng khối lượng vàng huy động giảm dần.

Như vậy, thời gian đáo hạn các chứng chỉ huy động vàng được kéo dài thêm hơn 7 tháng so với quy định của Thông tư 12/2012. Thông tư 12 yêu cầu ngân hàng ngừng hoàn toàn các hoạt động huy động trước 25/11, đồng thời tất toán toàn bộ các hợp đồng trước thời hạn này.

 

Ngân hàng Nhà nước lý giải phải cho phép kéo dài thời hạn chứng chỉ huy động vàng nhằm bảo đảm an toàn thanh khoản cho các ngân hàng, đặc biệt vào những tháng cuối năm khi mà nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng cao hơn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng phải xây dựng và báo cáo về kế hoạch phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng (kỳ hạn huy động, khối lượng huy động dự kiến của từng kỳ hạn) từ nay đến ngày 25/11/2012 theo các nguyên tác như trên để xem xét, phê duyệt đối với từng trường hợp trước khi thực hiện. Bên cạnh đó, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thu hồi khối lượng vàng đã chuyển đổi thành tiền và sử dụng vào mục đích khác, trừ cho vay bằng vàng và gửi về Vụ Quản lý Ngoại hối trong ngày 31/10/2012.

Theo VnExpress

Thực hiện: depweb

29/10/2012, 07:28