Nói “không” cũng tốt

Sống
Quá nhiều không tốt

Nếu bạn đang cảm thấy xung quanh mình đang ngập tràn các hoạt động tình nguyện, đó là một dấu hiệu báo động. Bạn nên lùi lại một chút.  Bạn có thể giảm bớt các công việc cũng như vai trò của mình khi bạn quá tải. Việc dừng lại, bớt công việc đi cũng có thể giúp bạn làm nhiều hơn.

Vậy như thế nào gọi là quá nhiều? Nếu những hoạt động tình nguyện của bạn khiến bạn cảm thấy thêm căng thẳng hơn bất kỳ thứ gì, bạn nên suy nghĩ lại cấp độ liên quan của mình.

Vâng, ai đó sẽ làm điều này

Thật dễ để bạn rơi vào cái bẫy: “Nếu tôi không làm việc này, sẽ không ai làm”. Ừm! Đôi khi đó là sự thật, nhưng nó  vẫn thường không phải là như vậy. Nếu bạn nói “không” với một việc gì đó, sẽ có ai đó bước lên nói “Sẵn sàng!”. Bạn có thể làm được thì người khác cũng có thể.

Ưu tiên gia đình

Một cách rất dễ để lùi lại, để nói “không” với những lời hứa hẹn và vẫn cảm thấy tốt về điều đó, là luôn nhắc nhở mình phải đặt gia đình ở vị trí đầu tiên. Bạn hãy làm việc vừa đủ và bạn cảm thấy thoải mái để dành thời gian cho người yêu thương. Các con bạn cần bạn chơi cùng với chúng.

Hãy nói “Không” (Cảm ơn!)

Khi bạn nói “không”, phản ứng người nghe có thể là sốc. Nhưng bạn luôn luôn nói “có”, chắc chắn họ sẽ nghĩ bạn là người dễ bị thuyết phục.

Bạn hãy vững vàng, làm những gì bạn có thể, nhưng cần biết giới hạn của mình.

Bài: Nin (theo Sheknows)
Ảnh: S.T

Thực hiện: depweb

08/04/2011, 11:54