Những hình ảnh đáng nhớ nhất tuần 10 – 16/6

Giải Trí

Album


Những hình ảnh đáng nhớ nhất tuần 10 – 16/6

Son Môi (tổng hợp)

Ảnh: The Daily Beast, Telegraph

 

Thực hiện: depweb

16/06/2013, 08:11