Những điều cần biết về chứng COVID kéo dài - Tạp chí Đẹp

Những điều cần biết về chứng COVID kéo dài

Đẹp Men +

Nghiên cứu mới đây phát hiện rằng hơn 50% trong số 236 triệu người mắc COVID-19 có các triệu chứng COVID kéo dài trong hơn 6 tháng.

Chứng COVID kéo dài được coi là một nguy cơ đối với y tế cộng đồng ẩn sau đại dịch COVID-19.

Nghiên cứu mới đây phát hiện rằng hơn 50% trong số 236 triệu người mắc COVID-19 có các triệu chứng COVID kéo dài trong hơn 6 tháng.

Cho tới nay, các nỗ lực y tế chỉ mới tập trung vào việc điều trị bệnh nhân nặng và tránh nguy cơ tử vong, chứ chưa chú trọng đến điều trị triệu chứng của COVID kéo dài.

Tác giả: VietnamPlus

10/01/2022, 22:48