Những câu nói hay nhất trong bài diễn văn của ông Obama - Tạp chí Đẹp

Những câu nói hay nhất trong bài diễn văn của ông Obama

Giải Trí

(Ảnh: Vietnam+)
(Ảnh: Vietnam+)

(Ảnh: Vietnam+)

(Ảnh: Vietnam+)

(Ảnh: Vietnam+)

Theo VietnamPlus

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

24/05/2016, 15:09