Nhà giàu mới khôn?

Sống
Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy các phương pháp giáo dục tại gia là chưa đủ. Những tiến bộ trong học tập của trẻ em còn chịu nhiều ảnh hưởng từ công việc chuyên môn cũng như địa vị xã hội của các bậc cha mẹ.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Giáo dục của Đại học London (Anh) đã khảo sát kỹ năng đọc, tính toán và nghe của 11.000 bé ở độ tuổi lên 7 có bố mẹ nghề nghiệp ổn định hoặc thất nghiệp. Đồng thời, họ cũng tìm hiểu, phân tích đánh giá của giáo viên về các em. Họ phát hiện ra rằng, tầm hiểu biết của các em có bố mẹ nghề nghiệp ổn định, có địa vị xã hội phát triển nhanh hơn các em có bố mẹ thất nghiệp hoặc thiếu hiểu biết xã hội tận 8 tháng.

Các nhà nghiên cứu cũng đã phân tích các yếu tố khác như sắc tộc và quy mô gia đình. Họ thấy rằng sự phát triển của trẻ em từ 5 đến 7 tuổi bị chi phối bởi vị trí xã hội của cha mẹ hơn là một số cách thức nuôi dạy con ở nhà.  

Bà Alice Sullivan, tác giả chính cho rằng nghiên cứu này đã chỉ ra một điều hiển nhiên: “Mặc dù giáo dục tại gia là rất quan trọng nhưng nếu chỉ tập trung vào vấn đề này thì không thể giải quyết triệt để những ảnh hưởng bất lợi của bất công xã hội đối với trẻ nhỏ. Vì vậy, thực hiện các chính sách phân bổ lại về kinh tế còn hiệu quả hơn rất nhiều việc chỉ đơn thuần tập trung vào các chính sách hoạch định trực tiếp phương pháp nuôi dưỡng”.


Bài: Trang Trang (theo Guardian)
Ảnh: S.T


Thực hiện: depweb

10/12/2010, 16:35