“Nâng nhẹ gót hoa” – phần 1

Làm Đẹp
Tất cả sẽ được “Một chặng đường đam mê”, số 2 với chủ đề “Nâng nhẹ gót hoa” ‘kể” một cách chi tiết. Để biết trọn thông tin thú vị, mời các bạn xem video dưới đây.

Thực hiện: depweb

29/08/2011, 08:11