Năm 2012, tín dụng tăng thấp kỷ lục 7% - Tạp chí Đẹp

Năm 2012, tín dụng tăng thấp kỷ lục 7%

Tin Tức
Theo đó, các chỉ tiêu tiền tệ tăng trưởng hợp lý, tổng phương tiện thanh toán cả năm 2012 khoảng 20%, tín dụng tăng khoảng 7% phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức thấp 6,81%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức 5,03%.

Cụ thể, đến ngày 20/12/2012, tín dụng tăng 6,45% so với cuối năm 2011, trong đó tín dụng bằng VND tăng 8,92%, tín dụng bằng ngoại tệ 3,51%. Tuy tín dụng tăng trưởng thấp nhưng cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực. Tín dụng đối với xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn tăng cao hơn tăng trưởng tín dụng chung, tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích giảm so với cuối năm 2011.

Tăng trưởng tín dụng thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là do các nhân tố bên ngoài cầu tín dụng ngoài lãi suất; nợ xấu gia tăng; thanh khoản của một số NHTM cổ phần gặp khó khăn; một số TCTD chưa chấp hành nghiêm các quy định lãi suất huy động tối đa của NHNN.

Bên cạnh đó, lãi suất mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đã giảm mạnh về mức định hướng của ngân hàng nhà nước đề ra ngay từ đầu năm nhưng với lộ trình giảm nhanh hơn dự kiến, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát. Lãi suất huy động giảm từ 3-6%/năm, lãi suất cho vay giảm 5-9%/năm so với cuối năm 2011 và đã trở về với mức lãi suất cuối năm 2007.

Tính đến ngày 20/12/2012 dư nợ cho vay bằng VND có mức lãi suất trên 15%/năm chiếm tỷ trọng 18,7%, giảm so với mức 65% trước ngày 15/7/2012; đến cuối tháng 9 các TCTD đã xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng vay với tổng số tiền là 252.159 tỷ đồng.

Thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng được cải thiện, số dư tiền gửi của TCTD tại NHNN luôn cao hơn so với yêu cầu dự trữ bắt buộc, tỷ lệ tín dụng/huy động vốn bằng VND giảm xuống mức khoảng 95%; lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh từ 10-11%/năm so với cuối năm 2011

Thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định, đến ngày 21/12/2012tỷ giá mua trung bình của các NHTM giảm 0,96% so với cuối năm 2011, tình trạng đô la hóa.

Trong khi đó, nợ xấu của các TCTD sau khi tăng mạnh vào những tháng đầu năm đã được khống chế và từng bước xử lý. Sau một năm khai cơ cấu lại hệ thống các TCTD, rủi ro hệ thống từng bước được kiểm soát, nguy cơ đổ vỡ hệ thống từng bước đẩy lùi.

Tuy nhiên, NHNN cũng thừa nhận hoạt động điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2012 cũng còn những hạn chế như: Tăng trưởng tín dụng thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là do các nhân tố bên ngoài cầu tín dụng ngoài lãi suất; nợ xấu gia.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN, trong năm 2013, mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 12%. Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ kiểm soát tăng trưởng tín dụng với mỗi ngân hàng và hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên.

Tuy nhiên, sẽ không kiểm soát tỷ trọng cho vay với lĩnh vực ko khuyến khích trong 2013 và cho phép các tổ chức tín dụng tự quyết việc cho vay ngắn hạn với các nhu cầu vay ngoại tệ để kinh doanh xăng dầu, thực hiện xuất nhập khẩu đến hết năm 2013.

Trong 2013, NHNN cũng sẽ điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phù hợp quan hệ cung cầu ngoại tệ, diễn biến cân cân thanh toán. Tăng cường quản lý, kiểm tra giám sat thị trường ngoại tệ, vàng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, khắc phục tình trạng đô la hóa.

Đã xử lý được 39.000 tỉ đồng nợ xấu

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết: Năm nay trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng dự kiến đạt 90.000 tỷ đồng, hiện được trích lập được khoảng 78.000 tỷ đồng.

Về xử lý nợ xấu, thống kê của NHNN cho biết hiện nay các ngân hàng đã xử lý được 39.000 tỷ đồng nợ xấu.

Đánh giá về tiến độ xử lý nợ xấu, Thống đốc cho biết: Nói xử lý nợ xấu còn chậm cũng đúng mà xử lý nhanh cũng đúng. Bởi lẽ, xử lý nợ xấu phải xử lý càng nhanh càng tốt, không đúng vì phải xử lý trong bối cảnh của Việt Nam.

Quyết địnhvề xử lý nợ xấu ban hành tháng đầu năm 2012, đến nay các khoản nợ được các tổ chức tín dụng cơ cấu lại tháng 10 khoảng 250.000 tỷ đồng, tương ứng 8% dư nợ tín dụng.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

27/12/2012, 23:31