Mẹo hay mỗi tuần: “Đánh bay” mụn cám

Làm Đẹp

 

Bài và ảnh: Nguyen Phung

Thực hiện: depweb

21/03/2013, 11:04