Masterise Group hợp tác với UNICEF trong dự án vì trẻ em 

Sự Kiện

Mới đây, tập đoàn Masterise Group chính thức tái khởi động chương trình thường niên “Build A Better Future – Kiến Tạo Tương Lai”. Theo đó, với sự kết hợp cùng UNICEF trong năm 2022, dự án mang tên “Innovation for Children – Sáng kiến Thay đổi Tương lai” đã được thành lập, mở ra nhiều đổi mới hiện đại cho thế hệ mai sau. 

Nối tiếp những hoạt động vì cộng đồng trong khuôn khổ chương trình “Build A Better Future – Kiến Tạo Tương Lai”, Masterise Group đã ký hợp tác chiến lược dài hạn với Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) trong giai đoạn 2022 – 2024 và thành lập dự án “Innovation for Children – Sáng kiến Thay đổi Tương lai”. Dự án bao gồm những hoạt động, chiến lược, hướng đến nâng cao môi trường sống và chất lượng giáo dục cho thế hệ mai sau. 

“Innovation for Children –  Sáng kiến Thay đổi Tương lai ” dự kiến áp dụng phương pháp học tập sáng tạo thông qua công nghệ. Ngoài ra, dự án còn xây dựng cộng đồng ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu, tiến hành đánh giá về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo trong cấp nước nông thôn, cùng những giải pháp hướng dẫn sử dụng năng lượng trong tự nhiên hiệu quả và an toàn. 

“Build A Better Future – Kiến Tạo Tương Lai” gắn liền với 3 mũi nhọn chiến lược, gồm “Môi Trường Sống – Giáo Dục – Cứu Trợ Nhân Đạo”. Chương trình được thiết kế với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách trong nước. Từ đó, đưa ra sáng kiến tiên tiến, đi kèm với giải pháp và hành động thiết thực để tạo dựng sự phồn vinh của cộng đồng và xã hội. Trong năm 2022, chương trình sẽ được công bố trên diện rộng từ Nam ra Bắc, với hy vọng xây dựng cộng đồng bền vững cho các thế hệ tương lai. 

Bài: Đẹp Online

29/04/2022, 11:00