M.A.C hỗ trợ Quỹ Phòng chống AIDS tại Việt Nam

Tin Tức

Năm 2010, M.A.C đã thành lập quỹ hỗ trợ những người sống chung và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Việt Nam và quyên góp được 417.400.000VND (20.000 đô la Mỹ) để giúp đỡ đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 

Thông qua chiến dịch Viva Glam, M.A.C đã đi tiên phong trong việc đấu tranh chống lại HIV/AIDS trong suốt 20 năm qua. Ông John Demsey, Chủ tịch Công ty Estee Lauder kiêm Chủ tịch M.A.C AIDS Fund chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi có thể giúp cải thiện đời sống của những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và chúng tôi hi vọng rằng khách hàng của chúng tôi trong khu vực sẽ có được niềm tự hào tương tự khi biết rằng mỗi giao dịch mua sảm phẩm Viva Glam của họ đã góp phần nhân rộng thêm quỹ hỗ trợ này”.

PVThực hiện: depweb

15/07/2013, 14:40