Luật Thể dục Thể thao: Ưu tiên phát triển môn bơi trong nhà trường - Tạp chí Đẹp

Luật Thể dục Thể thao: Ưu tiên phát triển môn bơi trong nhà trường

Gentlemen by Đẹp
vnp_thethao
Kết quả biểu quyết Luật Thể dục, thể thao sửa đổi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo kết quả biểu quyết, có 460 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 94,46%), trong đó 457 đại biểu tán thành (chiếm 93,84%), chỉ có 1 đại biểu không tán thành (0,21%) và 2 đại biểu không biểu quyết (0,41%).

Quốc hội cũng đã tiến hành biểu quyết riêng đối với Điều 32 về quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao. Kết quả biểu quyết, có 459 đại biểu tán thành (chiếm 94,25%), không có đại biểu nào không tán thành và 2 đại biểu không biểu quyết (0,41%).

Ưu tiên phát triển môn bơi

Trước khi biểu quyết thông qua, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

hoc_boi_4
Bơi sẽ không được quy định là môn học bắt buộc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Phan Thanh Bình, quá trình lấy ý kiến sửa đổi Luật Thể dục, thể thao, nhiều ý kiến thống nhất không quy định bơi là môn học bắt buộc nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta. Bên cạnh đó, đặc thù của thể thao phải căn cứ vào sở thích, tố chất và sức khỏe của từng học sinh. Vì vậy, môn bơi cần được hình thành, phát triển theo nhu cầu, sở thích và theo hướng khuyến khích xã hội hóa. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần quy định bơi là môn học chính khóa trong nhà trường hoặc như một tiêu chí bắt buộc khi học sinh ra trường.

Ông Phan Thanh Bình cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, bơi không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, thể chất mà còn là kỹ năng sinh tồn. Tuy nhiên, với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta hiện nay, việc quy định bơi là môn bắt buộc trong chương trình chính khóa là khó khả thi. Hầu hết các trường chưa có bể bơi, giáo viên dạy bơi. Việc tổ chức cho học sinh học bơi sẽ làm phát sinh chi phí, tạo gánh nặng cho học sinh, phụ huynh và nhà trường, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi.

“Tiếp thu ý kiến đại biểu, đồng thời đảm bảo tính khả thi của điều luật, tạo điều kiện thuận lợi phát triển môn bơi, luật đã quy định trách nhiệm của nhà nước và nhà trường trong việc ưu tiên phát triển môn bơi. Bên cạnh đó, luật cũng quy định trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trách nhiệm phối hợp của cơ sở thể thao công lập do mình quản lý với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường,” ông Phan Thanh Bình nói.

Khu công nghiệp phải có công trình thể thao

Trong quá trình lấy ý kiến, một số đại biểu đề nghị bổ sung quy định khu công nghiệp, khu công nghệ cao phải dành quỹ đất để xây dựng công trình thể thao, một số khác lại cho rằng không nên bổ sung quy định này. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị xem xét cả hai phương án để đảm bảo tính khả thi, đồng thời đề nghị rà soát cho phù hợp với Luật Quy hoạch.

viettell1
(Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Do còn có ý kiến khác nhau, được sự đồng ý của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến Quốc hội. Kết quả Phiếu xin ý kiến cho thấy, trong số 441 đại biểu trả lời, có 260 đại biểu (chiếm 58,96%) tán thành quy định bổ sung khu công nghiệp, khu công nghệ cao phải dành quỹ đất để xây dựng công trình thể thao.

Trên cơ sở ý kiến của đa số đại biểu và đảm bảo tính thống nhất với Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý, quy định: “Trong quy hoạch, các dự án xây dựng trường học, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, doanh trại đơn vị vũ trang nhân dân phải dành quỹ đất để xây dựng công trình thể thao theo quy định của Chính phủ.”

Thực hiện: depweb

18/06/2018, 17:35