Lan Phương, Văn Mai Hương: Kêu gọi môi trường không khói thuốc lá

Sống

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi phát động xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngày Thế giới Không Thuốc lá 31/5/2016, WHO cùng Ban Thư ký Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá kêu gọi các quốc gia thành viên hãy sẵn sàng thực hiện việc đóng gói thuốc lá bao trơn.
Trong tuần lễ hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, tại Việt Nam đã tổ chức một chuỗi hoạt động hưởng ứng với sự tham gia của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiều bộ ngành và các cơ quan khác nhau.
Đáng lưu ý, trong cuộc vận động nói không với thuốc lá năm nay, rất nhiều nghệ sỹ đã tham gia nhiệt tình nhằm vận động mọi người dân xây dựng một môi trường không khói thuốc.

Một số hình ảnh tại các buổi lễ phát động:

Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh in dấu tay tham gia xây dựng tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Các bạn sinh viên hào hứng tham gia xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ca sỹ Văn Mai Hương với thông điệp: “Cuộc sống không khói thuốc lá.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghệ sỹ Xuân Bắc kêu gọi không hút thuốc lá với thông điệp: “Bình tĩnh và không hút thuốc.”Diễn viên Lan Phương nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch không khói thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng vận động vì môi trường không thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Bộ Y tế và các nghệ sỹ cùng xuống đường phát động Ngày thế giới không hút thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông điệp: Mọi người đều có quyền sống trong môi trường không khói thuốc lá

Theo VietnamPlus

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi phát động xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)Hàng năm, vào ngày 31/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác cùng kỷ niệm Ngày Thế giới Không thuốc lá nhằm nêu bật những nguy cơ sức khỏe liên quan đến sử dụng thuốc lá và ủng hộ các chính sách hiệu quả để giảm sử dụng thuốc lá.Ngày Thế giới Không Thuốc lá 31/5/2016, WHO cùng Ban Thư ký Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá kêu gọi các quốc gia thành viên hãy sẵn sàng thực hiện việc đóng gói thuốc lá bao trơn.Trong tuần lễ hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, tại Việt Nam đã tổ chức một chuỗi hoạt động hưởng ứng với sự tham gia của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiều bộ ngành và các cơ quan khác nhau.Đáng lưu ý, trong cuộc vận động nói không với thuốc lá năm nay, rất nhiều nghệ sỹ đã tham gia nhiệt tình nhằm vận động mọi người dân xây dựng một môi trường không khói thuốc.Một số hình ảnh tại các buổi lễ phát động:


Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh in dấu tay tham gia xây dựng tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)


Các bạn sinh viên hào hứng tham gia xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Ca sỹ Văn Mai Hương với thông điệp: “Cuộc sống không khói thuốc lá.” (Ảnh: PV/Vietnam+)


Nghệ sỹ Xuân Bắc kêu gọi không hút thuốc lá với thông điệp:”Bình tĩnh và không hút thuốc.”


Diễn viên Lan Phương nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch không khói thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng vận động vì môi trường không thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Lãnh đạo Bộ Y tế và các nghệ sỹ cùng xuống đường phát động Ngày thế giới không hút thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Thông điệp: Mọi người đều có quyền sống trong môi trường không khói thuốc lá.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi phát động xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)Hàng năm, vào ngày 31/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác cùng kỷ niệm Ngày Thế giới Không thuốc lá nhằm nêu bật những nguy cơ sức khỏe liên quan đến sử dụng thuốc lá và ủng hộ các chính sách hiệu quả để giảm sử dụng thuốc lá.Ngày Thế giới Không Thuốc lá 31/5/2016, WHO cùng Ban Thư ký Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá kêu gọi các quốc gia thành viên hãy sẵn sàng thực hiện việc đóng gói thuốc lá bao trơn.Trong tuần lễ hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, tại Việt Nam đã tổ chức một chuỗi hoạt động hưởng ứng với sự tham gia của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiều bộ ngành và các cơ quan khác nhau.Đáng lưu ý, trong cuộc vận động nói không với thuốc lá năm nay, rất nhiều nghệ sỹ đã tham gia nhiệt tình nhằm vận động mọi người dân xây dựng một môi trường không khói thuốc.Một số hình ảnh tại các buổi lễ phát động:


Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh in dấu tay tham gia xây dựng tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)


Các bạn sinh viên hào hứng tham gia xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Ca sỹ Văn Mai Hương với thông điệp: “Cuộc sống không khói thuốc lá.” (Ảnh: PV/Vietnam+)


Nghệ sỹ Xuân Bắc kêu gọi không hút thuốc lá với thông điệp:”Bình tĩnh và không hút thuốc.”


Diễn viên Lan Phương nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch không khói thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng vận động vì môi trường không thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Lãnh đạo Bộ Y tế và các nghệ sỹ cùng xuống đường phát động Ngày thế giới không hút thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Thông điệp: Mọi người đều có quyền sống trong môi trường không khói thuốc lá.
Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh in dấu tay tham gia xây dựng tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)


Các bạn sinh viên hào hứng tham gia xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Ca sỹ Văn Mai Hương với thông điệp: “Cuộc sống không khói thuốc lá.” (Ảnh: PV/Vietnam+)


Nghệ sỹ Xuân Bắc kêu gọi không hút thuốc lá với thông điệp:”Bình tĩnh và không hút thuốc.”


Diễn viên Lan Phương nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch không khói thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng vận động vì môi trường không thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Lãnh đạo Bộ Y tế và các nghệ sỹ cùng xuống đường phát động Ngày thế giới không hút thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Thông điệp: Mọi người đều có quyền sống trong môi trường không khói thuốc lá.
Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh in dấu tay tham gia xây dựng tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)


Các bạn sinh viên hào hứng tham gia xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Ca sỹ Văn Mai Hương với thông điệp: “Cuộc sống không khói thuốc lá.” (Ảnh: PV/Vietnam+)


Nghệ sỹ Xuân Bắc kêu gọi không hút thuốc lá với thông điệp:”Bình tĩnh và không hút thuốc.”


Diễn viên Lan Phương nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch không khói thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng vận động vì môi trường không thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Lãnh đạo Bộ Y tế và các nghệ sỹ cùng xuống đường phát động Ngày thế giới không hút thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Thông điệp: Mọi người đều có quyền sống trong môi trường không khói thuốc lá.
Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh in dấu tay tham gia xây dựng tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)


Các bạn sinh viên hào hứng tham gia xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Ca sỹ Văn Mai Hương với thông điệp: “Cuộc sống không khói thuốc lá.” (Ảnh: PV/Vietnam+)


Nghệ sỹ Xuân Bắc kêu gọi không hút thuốc lá với thông điệp:”Bình tĩnh và không hút thuốc.”


Diễn viên Lan Phương nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch không khói thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng vận động vì môi trường không thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Lãnh đạo Bộ Y tế và các nghệ sỹ cùng xuống đường phát động Ngày thế giới không hút thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Thông điệp: Mọi người đều có quyền sống trong môi trường không khói thuốc lá.
Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh in dấu tay tham gia xây dựng tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)


Các bạn sinh viên hào hứng tham gia xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Ca sỹ Văn Mai Hương với thông điệp: “Cuộc sống không khói thuốc lá.” (Ảnh: PV/Vietnam+)


Nghệ sỹ Xuân Bắc kêu gọi không hút thuốc lá với thông điệp:”Bình tĩnh và không hút thuốc.”


Diễn viên Lan Phương nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch không khói thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng vận động vì môi trường không thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Lãnh đạo Bộ Y tế và các nghệ sỹ cùng xuống đường phát động Ngày thế giới không hút thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Thông điệp: Mọi người đều có quyền sống trong môi trường không khói thuốc lá.
Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)
Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)
Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)
Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh in dấu tay tham gia xây dựng tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)


Các bạn sinh viên hào hứng tham gia xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Ca sỹ Văn Mai Hương với thông điệp: “Cuộc sống không khói thuốc lá.” (Ảnh: PV/Vietnam+)


Nghệ sỹ Xuân Bắc kêu gọi không hút thuốc lá với thông điệp:”Bình tĩnh và không hút thuốc.”


Diễn viên Lan Phương nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch không khói thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng vận động vì môi trường không thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Lãnh đạo Bộ Y tế và các nghệ sỹ cùng xuống đường phát động Ngày thế giới không hút thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Thông điệp: Mọi người đều có quyền sống trong môi trường không khói thuốc lá.
Cảnh báo tác hại của thuốc lá tác động đến lá phổi của người hút. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh in dấu tay tham gia xây dựng tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)


Các bạn sinh viên hào hứng tham gia xây dựng Tổ ấm không khói thuốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Ca sỹ Văn Mai Hương với thông điệp: “Cuộc sống không khói thuốc lá.” (Ảnh: PV/Vietnam+)


Nghệ sỹ Xuân Bắc kêu gọi không hút thuốc lá với thông điệp:”Bình tĩnh và không hút thuốc.”


Diễn viên Lan Phương nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch không khói thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng vận động vì môi trường không thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Lãnh đạo Bộ Y tế và các nghệ sỹ cùng xuống đường phát động Ngày thế giới không hút thuốc lá. . (Ảnh: PV/Vietnam+)


Thông điệp: Mọi người đều có quyền sống trong môi trường không khói thuốc lá.

Thực hiện: depweb

31/05/2016, 11:38