Kiến nghị tăng học phí từ 3 – 5 lần

Tin Tức

 

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Đối với bậc mẫu giáo, mức thu lần lượt là 120.000 đồng/tháng và 60.000 đồng/tháng. Bậc THCS: 75.000 đồng/tháng và 60.000 đồng/tháng. Bổ túc THCS: 112.000 đồng/tháng và 90.000 đồng/tháng.

Trung học phổ thông (THPT): 90.000 đồng/tháng và 75.000 đồng/tháng. Bổ túc THPT: 135.000 đồng và 112.000 đồng. Riêng bậc tiểu học không thu học phí. Như vậy, so với học phí năm học 2011 -2012, mức thu mới (dự kiến áp dụng từ năm học 2012 -2013) của các bậc nhà trẻ, mẫu giáo và THPT tăng gấp 3 lần, bậc THCS tăng 5 lần.

Theo TPOL

Thực hiện: depweb

01/07/2012, 11:08