Không gian làm việc đẹp mê hồn

Sống

Nếu thời gian làm việc ở nhà của bạn nhiều hoặc công việc đòi hỏi phải làm ở nhà, tốt nhất, bạn cũng hãy thiết kế cho mình một góc thật thoải mái và yên tĩnh.

Alex (theo Home)

Thực hiện: depweb

28/06/2012, 16:47