Không đồng ý cho Phú Mỹ Hưng hoãn nộp 6.000 tỷ thuế

Tin Tức

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Cục Thuế TP và Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, phải khẩn trương làm thủ tục để nộp hơn 6.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất cho diện tích 63ha đất chưa bán.

 

Cục Thuế TP đề xuất hình thức xử lý nếu công ty trên chậm trễ. Tháng 8/2012, Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng có công văn xin chỉ nộp hơn 2.000 tỉ đồng trong năm nay cho những dự án đã bán nhà vào năm 2011, 2012, sẽ bán nhà vào năm 2013 và những dự án đã có quy hoạch 1/500. Số tiền sử dụng đất còn lại công ty sẽ đóng vào năm sau.

Theo Tuổi Trẻ

Thực hiện: depweb

21/10/2012, 13:22