Không để chủ thẻ ATM “nắm dao đằng lưỡi” - Tạp chí Đẹp

Không để chủ thẻ ATM “nắm dao đằng lưỡi”

Tin Tức

Công nhân rút tiền tại ATM đặt ở Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7, TP.HCM – Ảnh: Quang Định

Cần có hợp đồng mẫu

Theo luật sư Trương Thị Hòa – Đoàn luật sư TP.HCM, cần có một hợp đồng mẫu để ràng buộc trách nhiệm ngân hàng (NH) với chủ thẻ, giữa doanh nghiệp và NH nên có thỏa thuận để gánh bớt khoản phí rút tiền cho người nhận lương qua thẻ. Luật sư Trương Thị Hòa nói:

– Thông tư 35 của NH Nhà nước quy định thu phí là thu đối với chủ thẻ, chủ tài khoản nhưng có những điểm chưa phù hợp. Khi doanh nghiệp chọn trả lương cho người lao động qua tài khoản phải xác định sử dụng dịch vụ là doanh nghiệp bởi họ được thuận lợi trong thanh toán tiền lương, do vậy phải chịu khoản phí rút tiền mặt của người lao động.

Giữa doanh nghiệp và NH cần ký hợp đồng về việc doanh nghiệp phải chịu thêm khoản phí rút tiền mặt của người lao động. Phí trên được tính vào chi phí cho doanh nghiệp. Giữa doanh nghiệp và người lao động cũng có thể thỏa thuận một mức phí khoán về rút tiền. Khoản hỗ trợ này cũng như các khoản hỗ trợ tiền xăng xe, ăn trưa cho người lao động được Bộ luật lao động cho phép. Trên cơ sở hỗ trợ đó, người lao động tính toán số lần rút tiền để chi tiêu.

* Nhiều chủ thẻ đã mở thẻ trước thời điểm áp dụng thu phí mà trong điều khoản mở thẻ không có quy định về phí. Sắp tới NH thu phí là có hợp lý với các khách hàng cũ?

– Việc mở tài khoản, làm thẻ ATM giữa khách hàng với NH là một hợp đồng dân sự nên các bên phải có trách nhiệm thực hiện đúng với quy định của hợp đồng, thỏa thuận đã ký, nếu muốn thay đổi phải được sự đồng ý của các bên. Cần phải xem lại từng nội dung cụ thể của hợp đồng, yêu cầu làm thẻ đối với khách hàng của từng NH. Nếu trong hợp đồng có quy định việc rút tiền mặt không thu phí mà bây giờ muốn thu phí thì NH phải được sự đồng ý của khách hàng, nếu không sẽ phải chấm dứt hợp đồng đã ký.

* Thực tế chủ thẻ gặp nhiều trở ngại khi sử dụng dịch vụ ATM, vậy ràng buộc NH cung cấp dịch vụ như thế nào? Nên chăng có một hợp đồng mẫu trong việc sử dụng dịch vụ ATM?

– Phí rút tiền mặt qua ATM là khoản tiền công, thỏa thuận dân sự giữa NH với khách hàng về giá dịch vụ mà NH cung cấp. Do vậy việc ký kết hợp đồng phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng theo quy định của Bộ luật dân sự. Tôi cho rằng cần có một hợp đồng với đầy đủ nội dung về giá, chất lượng dịch vụ, cam kết về trách nhiệm giữa hai bên.

NH Nhà nước cần quy định điều kiện bắt buộc trong mẫu hợp đồng sử dụng tài khoản, thẻ. Có thể quy định cụ thể trong hợp đồng mở tài khoản thanh toán hoặc thể hiện bằng một phụ lục kèm theo về các điều kiện sử dụng thẻ ATM. Trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng cần thể hiện mức phí. NH cũng phải quy định cách sử dụng thẻ, vị trí ATM, trách nhiệm đảm bảo việc rút tiền bằng ATM của khách hàng được thông suốt, thuận lợi, nếu có sai sót phải có nghĩa vụ bồi thường. Có quy định chặt chẽ về quyền, nghĩa vụ mới đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trong thực hiện hợp đồng. Căn cứ vào đó, khách hàng có cơ sở để yêu cầu NH thực hiện đúng cam kết khi thu phí, không thực hiện đúng thì phải bồi thường.

Ông CỦ PHÁT NGHIỆP (chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam):

Nên đồng chia sẻ phí rút tiền

Bắt đầu thực hiện trả lương cho công nhân từ năm 2008, đến nay có gần 70.000 lao động (chiếm 90% số lao động) tại Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam nhận lương qua thẻ tài khoản. Tới đây, người rút tiền từ ATM phải trả phí. Hiện nay, dù không phải trả phí nhưng khi nhận lương qua ATM công nhân cũng vất vả do phải xếp hàng chờ đợi cả buổi, thậm chí không rút được vì ATM hết tiền. So với nhận lương bằng tiền mặt, công nhân ngồi tại chuyền, quản đốc của từng tổ mang tiền tới tận nơi cho họ ký nhận thì công nhân khỏe hơn nhiều. Khi trả lương bằng tiền mặt, hằng tháng công ty phải tốn 700 người làm công việc này.

Rút tiền phải trả phí là thêm cái khó cho công nhân. Vì vậy công đoàn công ty có hướng bàn với ban giám đốc làm việc lại với ngân hàng để cùng ngân hàng chia sẻ khoản phí này với công nhân. Nếu được thì nhẹ cho công nhân, nhưng đây cũng là khoản chi phí lớn cho công ty. Trường hợp không được như thế, công nhân phải trả phí thì không khéo họ không muốn nhận lương qua tài khoản nữa.

Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

07/01/2013, 08:42