Khai sai tài sản phải có chế tài xử lý - Tạp chí Đẹp

Khai sai tài sản phải có chế tài xử lý

Tin Tức

Liên quan vấn đề kê khai và trách nhiệm giải trình với những tài sản tăng thêm của cán bộ, ông Hạnh cho hay trong dự thảo sửa đổi luật Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ quan tâm đến đối tượng kê khai, nội dung kê khai, đánh giá, kiểm tra, giám sát thu nhập tăng thêm…

Chế tài cần thiết

– Trong dự thảo luật đã công khai, Thanh tra Chính phủ đề xuất mở rộng diện kê khai tài sản tới tất cả các đảng viên, kể cả những người nghỉ hưu. Quan điểm của ông? 

– Tôi cho rằng kê khai là một hoạt động rất bình thường. Nếu chúng ta hoàn toàn công khai minh bạch thì kê khai tài sản hoàn toàn đàng hoàng, có thể tiến hành được. Tuy nhiên để quản lý cán bộ thuộc diện kê khai thì cần một lộ trình nhất định, thời gian nào, thời điểm nào, nội dung nào thì đối tượng kê khai ra sao, giám sát ra sao cần bàn thêm.

– Việc kê khai tài sản hiện nay nhiều ý kiến đánh giá là có tiến hành nhưng không hiệu quả. Lần này trong thiết kế luật mới, cần tính thế nào để người dân có thể giám sát hoạt động kê khai? 

– Tôi cũng rất quan tâm việc này, tuy nhiên các phương án cũng chỉ mới đề xuất. Việc công khai tài sản thu nhập là cần thiết, đối tượng kê khai là những cán bộ có chức có quyền, giữ những vị trí quan trọng của nhà nước cần thiết phải công khai rõ ràng. Đó là vấn đề chúng tôi đề xuất. Còn cụ thể chắc chắn sẽ còn nhiều tranh luận, bàn cãi. 

Giải trình tài sản tăng thêm

– Ngoài việc công khai bản kê khai thu nhập ở cơ quan, cũng có nhiều người đề xuất công khai ở khu dân cư, nơi cư trú để tăng hiệu lực giám sát. Ông đánh giá thế nào về việc này?

– Tôi nghĩ đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu chúng ta càng minh bạch, càng rõ ràng thì công khai đến từng người dân là việc rất tốt. Tùy từng giai đoạn, thời điểm, chúng ta cần tránh những bất cập của việc công khai không được rõ ràng mà các điều luật chưa tính đến hết. 

– Còn trách nhiệm giải trình với tài sản tăng thêm, luật tới đây tính thế nào, có xử lý người hoặc tịch thu tài sản không rõ nguồn gốc? 

– Trách nhiệm giải trình áp dụng với người có tài sản tăng thêm, đương nhiên, đề cập đến trách nhiệm giải trình trong luật thì chế tài là cần thiết. 

– Đề án kiểm soát thu nhập của cán bộ, công chức đã được đặt ra từ khi luật Phòng chống tham nhũng được xây dựng nhưng giờ vẫn chưa ra được văn bản điều chỉnh cụ thể. Trong khi thu nhập cán bộ chủ yếu là từ lương. Có khó khăn gì khiến chưa triển khai trong thực tiễn hiệu quả?

– Để triển khai được cần đồng bộ rất nhiều khâu, rất nhiều thứ. Vấn đề gì công khai ta kiểm soát được rất rõ ràng và hiện thực ngay. 

– Có ý kiến cho rằng việc mở rộng diện cán bộ phải kê khai tài sản không quan trọng bằng việc thực hiện sao để việc kê khai, công khai tài sản của lãnh đạo chủ chốt trở nên thực chất hơn, tránh hiện tượng hình thức như thời gian qua? 

– Tôi cho rằng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc kê khai tài sản, thu nhập đối với những cán bộ giữ vị trí quan trọng là cần thiết. Việc đó sẽ được đưa vào luật và các nghị định, văn bản hướng dẫn cụ thể. Chúng ta cũng phải đưa ra chế tài để xử lý trong những trường hợp kê khai không đúng quy định.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

16/08/2012, 23:10