Khách quốc tế sắp được truy cập Facebook, Youtube tại Trung Quốc

ĐẸP MEN
2306_dao_hai_nam
Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong tháng này, chính quyền tỉnh Hải Nam đã ban hành văn kiện “Kế hoạch 3 năm cải thiện hoạt động quốc tế hóa du lịch ở Hải Nam (2018-2020).”

Tài liệu này nêu rõ tỉnh Hải Nam có kế hoạch dựa vào hai thành phố lớn phục vụ ngành du lịch: thủ phủ Hải Khẩu và Tam Á; đồng thời thiết lập các đặc khu được chỉ định dành cho du khách nước ngoài – nơi người nước ngoài có thể sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter và YouTube.

Đến năm 2020, Hải Nam có kế hoạch gia tăng số lượng du khách nước ngoài lên 2 triệu lượt/năm, và sẽ nỗ lực đưa 50.000 lao động nhập cư có trình độ tiếng Anh đến từ các quốc gia như Philippines, Lào, Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Nepal.

Chính quyền tỉnh Hải Nam sẽ cấp thị thực lao động cho các công nhân nước ngoài này.

Thực hiện: depweb

25/06/2018, 10:31