Kẻ mắt: Shiseido Accentuating Cream Eyeliner

Đẹp Giá Trị Vàng

Nếu chưa quen với việc cầm bút vẽ mắt nước, thì kem kẻ viền mắt Shiseido Accentuating Cream Eyeliner là sự lựa chọn tối ưu, giúp bạn dễ dàng vẽ viền mắt thật ấn tượng và dễ dàng.

 

PV

Thực hiện: depweb

26/09/2013, 14:57