BLACK VINEGAR

(Inforgraphic): 10 loại thực phẩm vẫn có thể dùng được dù đã quá hạn sử dụng

Sức Khỏe

Cluderay cho rằng, mọi người cần hiểu rõ về ý nghĩa của những con số hạn sử dụng ghi trên nhãn mác các loại đồ ăn trước khi quyết định có vứt chúng đi không. 
Theo đó, hạn “dùng tới ngày…” (use-by date) có nghĩa là sử dụng thực phẩm quá ngày ghi trên nhãn có thể không an toàn cho sức khỏe; hạn “bán tới ngày…” (sell-by date) thường chỉ được các siêu thị sử dụng vì mục đích nội bộ của họ; và hạn “dùng tốt nhất trước ngày…” (best before date) nghĩa là nếu quá ngày ghi trên nhãn, thực phẩm sẽ có mùi vị không ngon như lúc đầu, nhưng vẫn ăn được.
Dưới đây là 10 loại thực phẩm nhìn chung là vẫn có thể sử dụng an toàn dù đã quá hạn ghi trên nhãn được trang ​Independent thống kê:

logo

Thực hiện: depweb

17/04/2016, 07:41