[Infographics] Việt Nam có khoảng 6.000 người mắc bệnh máu khó đông

ĐẸP MEN

infographics_mau_kho_dong

Thực hiện: depweb

10/09/2018, 07:00