[Infographics] Liên hợp quốc: Cần ngăn đà tăng nhiệt độ toàn cầu

ĐẸP MEN

1010khihau1

Thực hiện: depweb

10/10/2018, 09:10