[Infographics] Facebook gặp sự cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử

ĐẸP MEN

Từ 23 giờ ngày 13/3, một số nền tảng của mạng xã hội như Facebook, Instagram đều hoạt động không ổn định, sự cố lần này của Facebook được đánh giá là kéo dài nhất và trên diện rộng nhất.

Từ 23 giờ ngày 13/3/2019 (GMT), một số nền tảng của mạng xã hội như Facebook, Instagram đều hoạt động không ổn định.

Sự cố lần này của Facebook được đánh giá là kéo dài nhất và trên diện rộng nhất trong lịch sử.

Bài: VietnamPlus

Thực hiện: Đỗ Thị Minh Khang

14/03/2019, 16:37