[Infographics] Điểm lại sự phát triển của biểu tượng cảm xúc - Tạp chí Đẹp

[Infographics] Điểm lại sự phát triển của biểu tượng cảm xúc

Gentlemen by Đẹp

Năm 2019 sẽ có 230 biểu tượng cảm xúc (emoji) mới được bổ sung, nâng tổng số biểu tượng lên hơn 3.000, theo Unicode Consortium (tổ chức chịu trách nhiệm quản lý bàn phím biểu tượng cảm xúc).

 

Bài: VietnamPlus

Thực hiện: Đỗ Thị Minh Khang

21/03/2019, 09:00