[Infographics] Đại diện Việt Nam lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Tạp chí Đẹp

[Infographics] Đại diện Việt Nam lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới

Giải Trí

infographics_hoa_hau_hoan_vu_viet_nam

Thực hiện: depweb

17/12/2018, 14:25