[Infographics] 60 giây trên Internet diễn ra những gì?

ĐẸP MEN

Trung bình mỗi phút của năm 2019 có 3,8 triệu lượt tìm kiếm bằng Google, 4,5 triệu lượt xem video trên YouTube và 1 triệu lượt đăng nhập Facebook.

Bài: VietnamPlus

Thực hiện: Đỗ Thị Minh Khang

18/04/2019, 10:11