iNET chính thức trở thành nhà đăng ký tên miền quốc gia tại Việt Nam

Tin Tức

Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3166 được Tổ chức liên hợp quốc phân bổ, xác định là chủ quyền quốc gia Việt Nam trên mạng Internet. Trong quá trình hội nhập, tên miền “.vn” đã và đang khẳng định tên tuổi của Việt Nam trên thương trường quốc tế.

 

Sự gia tăng không ngừng của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” một mặt thể hiện trình độ phát triển của Internet trong nước, ngoài ra cho thấy vai trò quan trọng của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trong việc đưa ra chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn để khuyến khích và thúc đẩy người sử dụng tên miền “.vn”.

Công ty cổ phần iNET là một trong số những đơn vị trong nước được VNNIC công nhận là đại lý chính thức đăng ký tên miền tại Việt Nam. . Tham khảo thêm tại www.domain.inet.vn

PV

Thực hiện: depweb

29/10/2012, 17:01