Hơn 1.000 nhân viên thuế vi phạm kỷ luật

Tin Tức

Theo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Tổng cục Thuế được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, từ năm 2007-2011, toàn ngành thuế kiểm tra nội bộ gần 7.000 cuộc, kiến nghị và thu hồi cho ngân sách nhà nước gần 190 tỷ đồng, phát hiện 1.068 cán bộ ngành thuế vi phạm kỷ luật.

Theo kết luận này, lỗi chủ yếu của các cán bộ là chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tiêu tiền thuế, tham ô… nên đã có 46 người bị xử lý hình sự, 1.022 người bị xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, bồi thường và buộc thôi việc.

Kết luận kiểm tra cũng cho biết số tiền truy thu và phạt nộp ngân sách nhà nước qua kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở người nộp thuế đạt thấp, kết quả truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước sau kết luận thanh tra thấp.

Sau khi xem xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của ngành thuế.

Theo VietNamNet

Thực hiện: depweb

16/10/2012, 15:39