Hà Nội tăng giá vé xe buýt từ 1/10

Tin Tức

Về lý do điều chỉnh giá vé xe buýt, đại diện Sở Giao thông vận tải cho rằng, mức giá vé hiện nay đã không còn phù hợp, giá đầu vào các yếu tố cấu thành chi phí cho vận tải bằng xe buýt đã tăng cao, gây sức ép cho ngân sách thành phố. Ngoài ra, một khảo sát ý kiến hành khách đi xe buýt về việc điều chỉnh giá vé của JICA, đa số hành khách được hỏi đồng ý với việc tăng giá vé xe buýt kết hợp với cải thiện chất lượng phục vụ, 37,7% hành khách không đồng ý tăng giá vé.

 

Sở GTVT Hà Nội cho biết, tăng giá vé xe buýt sẽ giảm trợ giá một năm 296 tỷ đồng so với hiện nay

Theo đó, đối với vé lượt, giá tăng từ 3.000 đồng/lượt lên 5.000 đồng/lượt (cự ly tuyến dưới 25km). Với cự ly từ 25 – 30km giá vé tăng từ 4.000 đồng lên 6.000 đồng/lượt; trên 30km giá vé tăng từ 5.000 lên 7.000 đồng/lượt.

Với vé tháng, ưu tiên học sinh, sinh viên một tuyến từ 25.000 lên 45.000 đồng/tháng, liên tuyến tăng từ 50.000 lên 90.000 đồng/tháng. Các đối tượng khác một tuyến từ 50.000 – 90.000 đồng/tháng, liên tuyến tăng từ 80.000 lên 140.000 đồng/tháng.

Với giá vé nhóm ưu tiên tuyến 54: 1 tuyến từ 40.000 lên 45.000 đồng/tháng, liên tuyến từ 80.000 lên 90.000 đồng/tháng. Không ưu tiên tuyến 54: một tuyến 80.000 lên 90.000 đồng/tháng, liên tuyến: 120.000 lên 140.000 đồng/tháng.

Sở GTVT cho biết, với mức điều chỉnh như trên bình quân một hành khách đi vé lượt chỉ phải chi trả bình quân 86% chi phí/hành khách và ngân sách phải hỗ trợ 14% chi phí/hành khách, bình quân một khách đi vé tháng chỉ phải chi trả bình quân là 26%/hành khách, riêng đối tượng ưu tiên hơn 29%, đối tượng không ưu tiên gần bằng 33% và ngân sách hỗ trợ 74% chi phí/hành khách.

Sở này còn cho biết, sau khi điều chỉnh giá vé, trong trường hợp không có biến động về chi phí cho vận tải hành khách công cộng thì trợ giá xe buýt một năm giảm 296 tỷ đồng so với hiện nay.

Theo Dân Trí

Thực hiện: depweb

22/08/2012, 16:53