Hà Nội: Hơn 8 triệu m2 đất đang chờ quyết định thu hồi

Tin Tức

Báo cáo của Sở TNMT về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012 cho hay, Sở TNMT đã lập 17 đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, và 5 đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Chính phủ, Bộ TNMT cùng UBND Thành phố Hà Nội chủ trì.

 
Đất bỏ hoang tại huyện Từ Liêm
Đất bỏ hoang tại huyện Từ Liêm

Kết quả là đã có 136 quyết định xử phạt hành chính đã được ban hành với tổng số tiền là 2.384.350.000 đồng.

Sở TNMT đã lập hồ sơ, thẩm định trình UBND Thành phố 09 Quyết định thu hồi đất với tổng diện tích 8.070.614m2; Đang xem xét lập hồ sơ thu hồi 09 tổ chức với tổng diện tích đất thu hồi 51.595,7m2.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh đất bỏ hoang cho thấy hiện Thành phố có 33 khu đất bỏ hoang với diện tích đất 488.545m2 của 23 chủ đầu tư. Hiện Sở đang kiến nghị đề xuất UBND Thành phố xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua báo cáo tổng kết, Sở TNMT cũng thừa nhận trong năm qua công tác thanh tra, kiểm tra vẫn còn chưa chủ động, tình trạng vi phạm về quản lý đất đai còn cao, việc lập hồ sơ thu hồi đất vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

04/01/2013, 08:25