Hà Nội đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT với 38 nghệ sỹ - Tạp chí Đẹp

Hà Nội đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT với 38 nghệ sỹ

Giải Trí
nghe_sy_thu_ha
Diễn viên Thu Hà được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cụ thể, có 7 nghệ sỹ ưu tú được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân trong đợt này: diễn viên kịch nói Thu Hà (Nhà hát kịch Hà Nội), “cô Đẩu” Công Lý (Nhà hát kịch Hà Nội), nhạc công-nhạc sỹ Đào Văn Trung (Nhà hát cải lương Hà Nội), diễn viên điện ảnh Trần Mạnh Cường (Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), họa sỹ Tất Ngọc (Đoàn Kịch nói Quân đội) diễn viên Trần Ngọc Hạnh (Nhà hát kịch Hà Nội, đã nghỉ hưu) và đạo diễn Trần Quang Hùng (Nhà hát cải lương Hà Nội).

Trước đó, nhiều nghệ sỹ được hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu thông qua nhưng không có tên trong danh sách này của Hội đồng cấp thành phố như: nghệ sỹ chèo Thu Huyền, diễn viên Bùi Xuân Hanh…

Bên cạnh đó, có 31 nghệ sỹ được Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú năm 2018 của Thành phố Hà Nội bỏ phiếu thông qua, đề nghị hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú: diễn viên-nhạc sỹ Phùng Tiến Minh, diễn viên Phú Thăng…

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú của Thành phố Hà Nội bao gồm 11 thành viên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Văn Quý là Chủ tịch hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Nguyễn Công Bằng – Trưởng ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội).

Theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP (ngày 29/9/2014) của Chính phủ (Quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú), danh hiệu nghệ sỹ nhân dân được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên, đã được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú và có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (sau khi được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú).

Danh hiệu danh hiệu nghệ sỹ ưu tú được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (hoặc một giải Vàng quốc gia và hai giải Bạc quốc gia).

Thực hiện: depweb

02/05/2018, 23:27