Hà Nội đã chốt hạn chót về phương án tuyển sinh lớp 6

Hậu Trường

Cụ thể, các trường phải chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình phòng giáo dục và đào tạo, ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã hoàn thành kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016 báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 13/5.


Học sinh trường trung học cơ sở Đại Thịnh A, Mê Linh, Hà Nội (Ảnh: PM/Vietnam+)

Chậm nhất, ngày 30/5, toàn bộ kế hoạch về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở.

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển, tuyệt đối không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển vào lớp 6 năm học 2015-2016.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp một, lớp 6, Hà Nội kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về công tác tuyển sinh, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh.

Với lớp 10, phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển như năm 2014.

Theo: Phạm Mai/Vietnamplus

Thực hiện: depweb

21/04/2015, 22:17