Góc yêu cho… thú cưng

Sống

Rất nhiều ý tưởng để bạn làm góc xinh này cho thú cưng mà không quá tốn kém. Hãy thử xem:

Alex (Theo Shelter)

Thực hiện: depweb

24/12/2012, 00:58