Góc đựng đồ đáng yêu

Sống
Chúng tôi thu thập một số ý tưởng thiết kế giúp bạn có thể làm mới căn phòng hoặc góc đựng đồ của nhà bạn. Hay đơn giản hơn là giúp bạn tìm những giải pháp cho góc lưu trữ để ngôi nhà được gọn gàng và đẹp hơn.Alex (theo Shelter)

Thực hiện: depweb

29/08/2011, 21:25