Giá nước sạch tối đa tại các đô thị tăng gấp rưỡi

Tin Tức
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 88/2012/TT-BTC hướng dẫn về khung giá nước sạch sinh hoạt sẽ được áp dụng từ ngày 11/7 tới.

Theo đó, so với quy định hiện hành, khung giá nước sạch đã có biến động khá lớn. Cụ thể, nước sạch ở đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 sẽ có giá tối đa là 18.000 đồng/m3 và tối thiểu là 3.500 đồng/m3 (theo Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính khung giá hiện hành: giá tối đa là 12.000 đồng/m3, và giá tối thiểu là 3.000 đồng/m3).

Giá tối đa nước sạch ở đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 sẽ có mức mới 15.000 đồng/m3 thay vì 10.000 đồng/m3 như trước. Giá tối thiểu ở khu vực này cũng sẽ tăng thêm 1.000 đồng/m3 lên thành là 3.000 đồng/m3.

 

Giá nước sạch tối đa tại các đô thị tăng gấp rưỡi so với giá hiện hành. Ảnh minh họa.

Ở khu vực nông thôn, khung giá nước sạch sinh hoạt mới sẽ dao động ở khoảng 2.000 – 11.000 đồng/m3, cao hơn so với giá 1.000 – 8.000 đồng/m3 như hiện nay,

Theo CAND

Thực hiện: depweb

28/06/2012, 22:34