Gần 47.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng qua

Tin Tức

Doanh nghiệp có lãi tăng 2,5% trong quý II.

Doanh nghiệp có lãi tăng 2,5% trong quý II.

Bộ Tài chính vừa công bố tình hình hoạt động của doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế gửi lên Bộ Tài chính thì, số doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2012 là 46.818 doanh nghiệp; trong đó, doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 42.349.

Tính đến cuối tháng 7, số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh là 20.741 doanh nghiệp (đến cuối tháng 6 là 21.678). Đáng chú ý, trong tháng 7, có 937 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, điều này cho thấy tình hình hoạt động của doanh nghiệp đã có dấu hiệu khả quan hơn.

Còn theo kê khai nộp thuế của doanh nghiệp trong Quý II/2012, số doanh nghiệp có lãi trước thuế tăng so với Quý I/2012 là 2,5%, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 5,8% so với Quý I.

Theo Dân Trí.

Thực hiện: depweb

07/08/2012, 10:51