Gà thải Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Tin Tức
Chỉ riêng các chợ ở Hà Nội có buôn bán gia cầm, đến 90% là gà có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Trong khi đó, theo các trại chăn nuôi ở Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, giá gà trong nước bán tại các trại tiếp tục giảm mạnh 6.000 đồng – 7.000 đồng/kg.

Hiện gà công nghiệp chỉ còn  22.000 đồng – 23.000 đồng/kg, gà tam hoàng còn 28.000 đồng – 29.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi đang bị lỗ trên 10.000 đồng/kg đối với gà công nghiệp, gà tam hoàng lỗ 5.000 đồng – 6.000 đồng/kg.

Theo NLĐ

Thực hiện: depweb

20/09/2012, 10:26