Ford xuất bản Báo cáo xu hướng khách hàng

Tin Tức
Từ các phân tích về sự phục hồi lòng tin của khách hàng vào công ty và thương hiệu cho đến sự gia tăng về trách nhiệm cá nhân, bản báo cáo xu hướng của Ford nhận định rằng năm 2013 sẽ là năm khách hàng thấy lạc quan và dần thừa nhận thương hiệu thay vì thiếu tin tưởng và thất vọng về họ như những năm trước.

Nghiên cứu kĩ ngành công nghiệp ô tô để tìm hiểu các yếu tố có liên quan đến xã hội, kĩ thuật, kinh tế, môi trường và chính trị, Ford đã đưa ra các phân tích về sự thay đổi và biến động của những yếu tố này để tìm hiểu các ảnh hưởng tác động đến giá trị, thái độ và hành vi của khách hàng. Với sự hỗ trợ của Sheryl Connelly, chuyên gia dự đoán xu hướng tương lai của Ford, các kết quả thu được đã được sử dụng trong bản báo cáo xu hướng đầu tiên của Ford với 13 xu hướng vi mô mà Ford sẽ tập trung cho năm tới.

Báo cáo “Ford và Xu hướng tương lai” công bố 3 nội dung chính xuyên suốt 13 xu hướng vi mô:

• Lòng tin của khách hàng là điều làm nên sự khác biệt: Được cho là yếu tố tương đối khan hiếm, lòng tin của khách hàng đang nổi lên như là yếu tố quan trọng tạo ra sự khác biệt đối với các thương hiệu. Mức độ tin cậy vào uy tín của thương hiệu tăng 35% so với năm 2009. Do vậy, nhiều thương hiệu đang tìm cách lôi kéo và thể hiện mình với khách hàng – càng chân thật và rõ ràng càng hiệu quả.

• Trách nhiệm cá nhân đang tăng lên – và cùng với nó là việc thừa nhận các tồn tại: 80% người trưởng thành trên toàn cầu phủ định việc “chẳng có gì nhiều để tôi có thể làm và thay đổi đời mình” và 82% lại cho rằng việc gặp phải khó khăn và thừa nhận nó là điều cốt yếu để có thành công. Vì thế, họ đang chấp nhận rủi ro, tập trung xây dựng hướng đi riêng cho mình và sửa đổi lề lối làm việc truyền thống.

• Việc trao quyền tập thể đang lớn mạnh: Do khách hàng có trách nhiệm cá nhân hơn, họ bắt đầu dựa vào nhau để tìm kiếm sự hỗ trợ: 80% cho biết việc thảo luận mục tiêu công việc với người khác giúp họ nhanh chóng đạt được chúng. Và họ nhận ra rằng, tổng hợp các đóng góp của từng cá nhân một sẽ tạo ra hiệu quả lớn cho xã hội, đó là lí do tại sao 85% đồng tình rằng “vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn với cộng đồng địa phương thay vì giao cho chính phủ.”

13 xu hướng cho năm 2013

Báo cáo xu hướng đầu tiên của Ford công bố 13 xu hướng vi mô cho năm 2013, tập trung vào các chủ đề chủ chốt được dự đoán sẽ ảnh hướng lớn đến khách hàng và các thương hiệu trong năm tới:

1.    Trust Is the New Black  (Tập trung xây dựng niềm tin của khách hàng)
2.    Consumer Republic  (Quyền năng thuộc về khách hàng)
3.    Get Real  (Tính thực tế)
4.    Pioneering Pathways (Những con đường tiên phong)
5.    The Micro Skills DIY (Các kĩ năng vi mô DIY)
6.    Help Me Help Myself (Hãy giúp bản thân trước)
7.    The Economics of Local Pride (Sức mạnh của lòng tự hào địa phương)
8.    The Rise of the Intima-City  (Người dân thành phố xích lại gần nhau)
9.    Defying Distraction (Bỏ qua các chi tiết thừa)
10.    The Minimal Maximist (Tối đa hóa trong tối thiểu hóa)
11.    Return to Your Senses  (Tin vào cảm nhận bản thân)
12.    Forever Young (Mãi mãi tươi trẻ)

13.    Post-Green (Thân thiện với môi trường)

Ford hiện nay không chỉ là một công ty sản xuất ô tô thông thường mà còn là “nhà định hướng phong cách”, và công việc của chúng tôi về dự đoán các xu hướng trong tương lai sẽ giúp khách hàng bắt kịp thời đại,” Connelly nói.

PV

Thực hiện: depweb

02/01/2013, 09:17