Được mang vào phòng thi thiết bị chỉ ghi thông tin - Tạp chí Đẹp

Được mang vào phòng thi thiết bị chỉ ghi thông tin

Tin Tức

 

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Theo đó, Bộ GD-ĐT giải thích rõ thêm: thí sinh không được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh và thiết bị mà người sử dụng có thể nghe được âm thanh, xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ hoặc có thể truyền thông tin ra ngoài phòng thi.

Thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi và người sử dụng không nghe được âm thanh, không xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Bộ GD-ĐT yêu cầu căn cứ vào những quy định trên, cán bộ coi thi xem xét để xử lý theo quy chế.


Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

02/07/2012, 07:30